Information Harvning

För att hålla kostnaderna nere har vi ett system med harvschema (finns nedanför informationen)
där vi medlemmar hjälps åt
Önskvärt att harvningen utförs på söndagar annars välj en dag som passar dig
Den som harvar har företräde före den som rider
Kolla gärna att det finns diesel på traktorn Fyll på vid behov
Svart Dieseldunke står i hinderrummet i ridhuset.
Traktorn får endast köras av de som har B-körkort eller traktorkort
Byt harvveckor med varandra om ni har förhinder
Viktigt att vi hjälps åt – för alla vill ha ett bra underlag till sin häst
Vid behov kratta in vallarna utmed sargen
Harva ridhus året om
Harvpinnarna ska vara upphissade och vi använder endast sladdplankan
Kör gärna i små cirklar hela vägen runt ridhuset så att underlaget dras ut från sargkanten
och ner i spåret där det lätt blir packat och hårt
Vintertid:
Använd motorvärmaren till traktorn för att spara på batteriet. Sladden hänger i traktorskjulet
Sopa läktaren
Utebanorna harvas under maj t o m september
Då harvar vi med harven, som är till fiberunderlaget
Sommartid:
Se över toaletten vid utebanan och städa den vid behov
Skriv datum och signatur på listan som finns på anslagstavlan i ridhuset när ni harvat.
Notera även om ngt tar slut eller fattas.
Har du några frågor angående harvningen kontakta Viviann 0705-234 157

Harvschema f r o m 16 t o m vecka 30 2020
V.16 Viviann Bellviken                                                                                                   
V.17 Jennie Södeliden / Ella Södeliden
V.18 Anneli Svensson / Alva Erlandsson
V.19 Anna von Schedvin
V.20 Malin Sörling / Klara Ivarsson
 .21 Anna Rehbinder / Tuva Rehbinder
V.22 Johanna Hoff
V.23 Emelie Andersson
V.24 Erica Haraldsson
V.25 Fanny Lönnesjö
V.26 Anni Jarhult / Viktor Jarhult
V.27 Anna Mann
V.28 Marita Karlsson / Elise Karlsson
V.29 Olivia Lindberg
V.30 Viviann Bellviken