Information Harvning

För att hålla kostnaderna nere har vi ett system med harvschema (finns nedanför informationen)
där vi medlemmar hjälps åt. 
Önskvärt att harvningen utförs på söndagar annars välj en dag som passar dig. 
Den som harvar har företräde före den som rider. 
Kolla gärna att det finns diesel på traktorn. Fyll på vid behov. 
Svart dieseldunke står i hinderrummet i ridhuset.
Traktorn får endast köras av de som har B-körkort eller traktorkort
Byt harvveckor med varandra om ni har förhinder. 
Viktigt att vi hjälps åt – för alla vill ha ett bra underlag till sin häst. 
Vid behov kratta in vallarna utmed sargen. 
Harva ridhus året om. 
Harvpinnarna ska vara upphissade och vi använder endast sladdplankan. 
Kör gärna i små cirklar hela vägen runt ridhuset så att underlaget dras ut från sargkanten och ner i spåret där det lätt blir packat och hårt. 
Vintertid:
Använd motorvärmaren till traktorn för att spara på batteriet.
Sladden hänger i traktorskjulet. 

Sopa läktaren. 
Utebanor harvas under maj t o m september. 
Då harvar vi med harven, som är till fiber underlaget. 
Sommartid:
Se över toaletten vid utebanan och städa den vid behov. 
Skriv datum och signatur på listan som finns på anslagstavlan i ridhuset när ni harvat.
Notera även om ngt tar slut eller fattas.
Har du några frågor angående harvningen kontakta Viviann 0705-234 157

Harvschema f r o m 32 t o m vecka 45 2020
V.32 Viviann Bellviken
                                           
V.33 Jennie Södeliden / Ella Södeliden

V.34 Anneli Svensson / Alva Erlandsson

V.35 Anna von Schedvin

V.36 Malin Sörling / Klara Ivarsson

V.37 Anna Rehbinder / Tuva Rehbinder

V.38 Johanna Hoff

V.39 Emelie Andersson

V.40 Erica Haraldsson

V.41 Fanny Lönnesjö

V.42 Anni Jarhult / Viktor Jarhult

V.43 Anna Mann

V.44 Marita Karlsson / Elise Karlsson

V.45 Olivia Lindberg