Information Harvning

För att hålla kostnaderna nere har vi ett system med harvschema (finns nedanför informationen)
där vi medlemmar hjälps åt. 
Önskvärt att harvningen utförs på söndagar annars välj en dag som passar dig. 
Den som harvar har företräde före den som rider. 
Kolla gärna att det finns diesel på traktorn. Fyll på vid behov. 
Svart dieseldunke står i hinderrummet i ridhuset.
Traktorn får endast köras av de som har B-körkort eller traktorkort.
Byt harvveckor med varandra om ni har förhinder. 
Viktigt att vi hjälps åt – för alla vill ha ett bra underlag till sin häst. 
Vid behov kratta in vallarna utmed sargen. 
Harva ridhus året om. 
Kör gärna i små cirklar hela vägen runt ridhuset så att underlaget dras ut från sargkanten och ner i spåret där det lätt blir packat och hårt. 
GLÖM INTE ATT TÖMMA SKOTTKÄRRAN MED GÖDSEL.

Vintertid:
Använd motorvärmaren till traktorn för att spara på batteriet.
Sladden hänger i traktorskjulet. 

Sopa läktaren. 
Vi använder samma harv i ridhuset och på utebanan, alltså den som är till fiberunderlaget.
Utebanor harvas under maj t o m september.

Sommartid:
Se över toaletten vid utebanan och städa den vid behov. 
Skriv datum och signatur på listan som finns på anslagstavlan i ridhuset när ni harvat.
Notera även om ngt tar slut eller fattas.
Har du några frågor angående harvningen kontakta Viviann 0705-234 157


Harvschema 2021 f r o m 23 t o m vecka 49

Skicka gärna en påminnelse till nästa man på tur!                                                                                                                                                            


V.23  Ella och Jennie Södeliden  070-530 01 94

V.24  TÄVLING 19 - 20 Juni      

V.25  Anneli Svensson / Alva Erlandsson  076-808 14 40 

V.26  Klara Ivarsson / Malin Sörling  070-770 09 33

V.27  Tuva Rehbinder / Anna Rehbinder  072-741 28 88

V.28  Anna Mann  070-392 18 20

V.29  Marita Karlsson / Elise Karlsson  070-942 36 09                                                                                                                                                                                                                             

V.30  TÄVLING 31 juli - 1 augusti                                                                                                                                                                                                                                                                      

V.31  Linda Pettersson  073-083 28 01    

V.32 Helen Thilen  076-328 81 25

V.33 Fanny Lönnesjö 070-882 81 24

V.34 Erica Henriksson 073-733 70 29

V.35  Anna von Schedvin 076-016 54 04

V.36 TÄVLING 11 - 12 september

V.37 Viviann Bellviken 070-523 41 57

V.38 Ella och Jennie Södeliden 070-530 01 94

V.39 Anneli Svensson / Alva Erlandsson 076-808 14 40 

V.40 Klara Ivarsson / Malin Sörling 070-770 09 33

V.41 Tuva Rehbinder / Anna Rehbinder 072-741 28 88

V.42 Anna Mann 070-392 18 20

V.43 Marita Karlsson / Elise Karlsson 070-942 36 09                                                                                                                                                                                                                             

V.44 Linda Pettersson    073-083 28 01   

V.45 Helen Thilen   076-328 81 25

V.46 Fanny Lönnesjö 070-882 81 24

V.47 Erica Henriksson 073-733 70 29

V.48 Anna von Schedvin  076-016 54 04

V.49 Viviann Bellviken 070-523 41 57