Krisplan

Ätrabygdens ridklubb har antagit en krisplan i händelse av olycka.

Bra telefonnummer:

Ambulans 112
Sjukvårdsupplysning 1177
 

Styrelsen

Ordförande Frida Larsson 0733 - 87 33 78

Olivia Lindberg      0734 - 28 24 54
Viviann Bellviken     0705 - 23 41 57
Emelie Andersson    0703 - 26 46 81
Matilda Andreasson       0761 - 90 21 58
Bodil Svensson                 0760 - 22 74 17
Linda Pettersson              0730 – 83 28 01
Helen Thilén                      0763 – 28 81 25


RUTINER VID OLYCKSFALL

Vi delar in olycksfall i 3 grupper beroende på olyckans karaktär.

Enklare avfallning = ryttare som trillar av men som mår förhållandevis bra, de flesta sitter upp och rider igen under samma tillfälle.

1.       Be någon att hålla i den lösa hästen och se till att övriga ryttare står stilla.

2.       Kontrollera att ryttaren mår ok, andas väl, ej har ont någonstans, kan röra armar, ben, fingrar, kan fästa blicken.

3.       Om ryttaren vill kan den få sitta upp igen, men är du osäker på ryttarens hälsotillstånd så är det bättre att ryttaren inte sitter upp igen utan avvaktar till nästa lektion.

4.       När lektionen är klar, stäm av en extra gång att ryttaren känner sig ok.

5.       Minderåriga barns föräldrar bör underrättas om de ej närvarar

Avfallning med skada ev. sjukhusbesök som följd

1.       Be någon att hålla i den lösa hästen och se till att övriga ryttare står stilla.

2.       Kontrollera att ryttaren andas, spänn upp ev. hjälm/säkerhetsväst. Se till att ryttaren ligger stilla.

3.       Bedöm läget för den som har trillat av. Befarar du rygg/nackskador är det viktigt att ryttaren ej flyttas. Är det armbrott, handledsbrott, sårskada etc så kan ryttaren nästan alltid flyttas till annan plats, lämpligen personalrum eller liknande.

4.       Ring ambulans vid rygg/nackskador, håll den skadade varm. Vid armbrott etc så kan man för det mesta åka till sjukhuset i bil.

5.       Om den skadade ej har föräldrar närvarande så är det viktigt att dessa kontaktas om den skadade ej är myndig. Notera om någon närvarande behöver hjälp att bearbeta händelsen.

6.       Se till att du kontaktar den drabbade/föräldrar senare under dagen för att höra hur det gått, alternativt be dem ringa upp dig när de träffat läkaren för att tala om hur det gått.

7.       Informera styrelsen om att olyckan har hänt. Har det varit ambulans på plats så kan ni gärna ringa ovanstående.

8.       Kolla om den drabbade vill ha försäkringspapper att fylla i. OBS! Anmäls enklast vi hemsidan

Allvarlig olycka / avfallning med allvarlig skada

1.       Vid allvarlig olycka/ avfallning så gäller det att omgående ringa ambulans.

2.       Försök att få igång andning vid behov.

3.       Försök att stoppa blödning vid behov.

4.       Be andra ryttare avlägsna sig. Ta gärna hjälp av några föräldrar/äldre ryttare.

5.       Håll den skadade varm.

6.       Kontakta anhöriga

7.       När den drabbade har åkt iväg med ambulansen/så snart som du hinner så kontaktar du nedanstående personer som då hjälper dig med dina frågor och funderingar samt gör en bedömning av hur krishanteringen samt ev. mediakontakt ska lösas.

8.       Notera vilka som varit närvarande vid olyckstillfället och som kan behöva stöd för bearbetning av händelsen.