2020-04-03 inlagt
Pay´n´Jump och Klubbmästerskap 2019 måndag 13 april 10.00
Endast öppen för medlemmar
Se proposition under tävlingar.
DRESSYRTRÄNING under våren för Yvonne Johnsson startar måndag 2 mars.
Medlemsavgifter och anläggningsavgifter för 2020
hittar ni nu under fliken medlemsinformation.
Ni som löser tävlingslicens för 2020 "Glöm ej att lösa medlemsavgift 2020
innan ni löser tävlingslicensen.
​​​HARVSCHEMA 2020 t o m vecka 30 hittar ni under fliken anläggningen.
STÄDSCHEMA 2020 t o m vecka 35 hittar ni under fliken anläggningen
ÄTRABYGDENS NYA KLUBBLOGGA