PRESENTATION AV US STYRELSE 2019

Elin Andersson
Född år: 2002
Position i US: Ordförande
Felicia Erlandsson
Född år: 1999
Position i US: Vice ordförande
Tuva Rehbinder
Född år: 2002
Position i US: Kassör
Klara Ivarsson
Född år: 2002
Position i US: Sekreterare
Elemina Andersson
Född år: 2006
Position i US: Ledarmot
Elemina Andersson
Född år: 2006
Position i US: Ledarmot
Viktor Jarhult
Född år: 2007
Position i US: Ledarmot
Annie Sandberg 
Född år: 2007
Position i US: Suppleant