Policy för Ätrabygdens Ridklubb

  • Värna om att ha god klubbanda.       
  • Prata positivt om klubben och våra medlemmar.
  • Hälsa på alla som kommer till klubben och tala om vem du är och om du har en ev roll i klubben.
  • Hjälpa till på klubbens aktiviteter såsom tävlingar och arbetsmöten
  • Följa städ och harvschema som alla medlemmar sätts upp på
  • Tänk på att du är en representant för klubben och sporten.
  • Uppföra sig väl på tävlingar, både mot funktionärer, föräldrar och medtävlande.
  • Att ha sin häst i gott skick på tävling och träning.
  • Uppföra sig väl mot djuren, kom ihåg! Hästen är din bästa vän.
  • Att ta ansvar om någon agerar olämpligt eller bryter mot reglerna.