Styrelsen för verksamhetsåret 2023

Klubbens e-postadress - atrabygden@gmail.com
Ordförande:
Emelie Andersson  0703 - 26 46 81  emelieaj@hotmail.com
Vice ordförande:
Linda Pettersson
Sekreterare:
Malin Ovring                                                                     
Kassör:

Viviann Bellviken  0705 - 23 41 57  viviannbellviken@gmail.com 
Ledamöter:                                
​​​​Olivia Lindberg   0734 - 28 24 54   olivialindberg83@gmail.com