Styrelsen för verksamhetsåret 2021

Klubbens E-postadress - atrabygden@gmail.com
Ordförande:
Frida Larsson              0733 - 87 33 78
Vice ordförande:
Olivia Lindberg            0734 - 28 24 54         olivialindberg83@gmail.com
Sekreterare:
Viviann Bellviken         0705 - 23 41 57         v.b.bellviken@gmail.com                                                                      
Kassör:

Emelie Andersson        0703 - 26 46 81         emelieaj@hotmail.com
Ledamöter:
Matilda Andreasson     0761 - 90 21 58         matilda--94@hotmail.com                                
​​​​​​​Linda Pettersson
Helen Thilén
Suppleant:
Bodil Svensson           0760 - 22 74 17         bodilfagered@gmail.com