Styrelsen för verksamhetsåret 2022

Klubbens E-postadress - atrabygden@gmail.com
Ordförande:
Frida Larsson   0733 - 87 33 78
Vice ordförande:
Linda Pettersson
Sekreterare:
Viviann Bellviken   0705 - 23 41 57   viviannbellviken@gmail.com                                                                      
Kassör:

Helen Thilén
Ledamöter:                                
​​​​​​​ Emelie Andersson   0703 - 26 46 81   emelieaj@hotmail.com
Olivia Lindberg   0734 - 28 24 54   olivialindberg83@gmail.com
Antonia Mossberg
Suppleant:
Bodil Svensson   0760 - 22 74 17   bodilfagered@gmail.com
Malin Sörling