MÅLDOKUMENT FÖR Ätrabygdens Ridklubb


VERKSAMHETSIDÉ

Ätrabygdens Ridklubb erbjuder träning och tävling för ryttare och hästintresserade.
Vi hanterar hästen med kunskap och gott omdöme och verksamheten genomsyras av glädje och gemenskap.

 

VÄRDEGRUND

Ätrabygdens Ridklubbs värdegrund har sitt ursprung i Svenska Ridsportförbundets ”Ridsportens

ledstjärnor” och syftar till att tydliggöra vad vi står för inom ridsporten och vad som är viktigt

för oss som medlemmar, ryttare, föräldrar och för våra hästar. Vår värdegrund baseras på tre

grundstenar: kunskap, öppenhet och gemenskap.

Kunskap

Alla delar i Ätrabygdens Ridklubbs verksamhet bygger på kunskap och har sin rot i Svenska

ridsportförbundets riktlinjer och policyer. Kunskap ger oss möjlighet att utbilda, dela med oss

och utvecklas. Kunskap är också grunden för hästens väl i både ridning och hantering.


Öppenhet

I vår förening tar vi ansvar och behandlar alla människor och hästar med respekt.

Verksamheten präglas av öppenhet och allas lika värde.

Gemenskap

Hästen förenar oss alla i vår förening och skapar engagemang, glädje och en trevlig atmosfär.

Vi tar alla ett gemensamt ansvar och är ödmjuka inför allas olikheter i syfte att skapa

gemenskap kring hästen.

VISION

Vi vill ge inspiration och glädje men också användbar kunskap i handhavandet med hästen.


Verksamhetsinriktning

Ätrabygdens Ridklubb erbjuder en anläggning som möjliggör träning och tävling.

Ätrabygdens Ridklubb främjar avsutten verksamhet i sina lokaler.

Anläggningen och aktiviteterna sköts ideellt av medlemmarna.