Miljöpolicy

När vi gör det vi är bäst på så vill vi göra det med så litet avtryck på miljön som möjligt. Vi

tar ansvar utifrån vår verksamhet och följer de lagar och krav som berör oss.

Vi arbetar för ständiga förbättringar nu och framåt. Vi är öppna för nya idéer och smarta

lösningar som främjar både miljö och verksamhet.

Verksamheterna kring hästen ska bidra till en utveckling på naturens villkor

Vi arbetar tillsammans, fostrar en medvetenhet om vår miljöpåverkan och sprider

kunskap. Det ska vara lätt att göra rätt.